Produse

Etanşări arbori

Sistemele de etanşare asigură o durată de viaţă de proiectare a rulmenţilor şi contribuie la funcţionarea în parametrii optimi a întregului mecanism, prin protejarea acestora împotriva pătrunderii în interior a unor elemente dăunătoare (praf, particule de metal, umiditate, acizi etc.) şi prin menţinerea lubrifiantului în lagăr.

În ansamblurile cu dispozitive de etanşare necorespunzător construite sau care nu sunt prevăzute cu elemente de etanşare, diferite corpuri străine pot pătrunde uşor. Acestea provoacă fie o uzură internă abrazivă a lagărelor, fie corodarea suprafeţelor active ale acestora.

Scurgerea lubrifiantului din lagăr în timpul exploatării implică un consum inutil de materiale, iar dacă pierderea de lubrifiant nu este depistată la timp rulmenţii se încălzesc rapid şi ies din funcţiune.

Alegerea sistemului de etanşare corespunzător necesită luarea în considerare a următorilor factori, ce caracterizează condiţiile de exploatare ale ansamblului:

a) turaţia rulmentului,
b) tipul lubrifiantului utilizat,
c) sistemul de ungere,
d) temperatura de lucru a ansamblului cu rulmenţi,
e) condiţiile mediului înconjurător,
f) particularităţile constructive ale ansamblului pentru rulmenţi.

În calitate de distribuitor autorizat SKF, Industrial GP vă conectează la vasta experienţă a acestui producător şi vă oferă o gamă extinsă de sisteme de etanşare arbori de calitate.

Produsevezi toate